O IQ testoch

Čo pre Vás znamená IQ cifra?

  • nad 140 - Ste géniovia! Utekajte do Mensy, máte absolútnu predpoklady pre tvorivú činnosť.
  • 120-140 - Ste vysoko inteligentné! Budú z vás úspešní ľudia.
  • 110-120 - Ste ľahko nadpriemerne inteligentný. Pri vysokej pracovitosti môžete byť úspešní.
  • 90-100 - Ste jeden z veľkej väčšiny. Uplatnenie hľadajte hlavne v stredných roliach.
  • 80-90 - Ste slabo podpriemerne inteligentný. Uplatníte sa hlavne v manuálnych profesiách.
  • pod 80 - Nič moc, radšej to už neskúšajte. Buďte radi za základnú školu.

Čo to IQ je a ako sa testuje?

Inteligenciou sa rozumie schopnosť riešiť novo vzniknuté a ťažké situácie pomocou skúsenosti, správneho určenia súvislostí a prispôsobenie sa. Jej hodnotou je IQ čiže inteligenčný koeficient, ktorý udáva relatívnu mieru inteligencie človeka v porovnaní s ostatnými. U detí sa meria ako pomer odhadnutého mentálneho veku k ich veku kalendárnemu, na základe toho, aké úlohy sú deti schopné v danom veku zvládnuť. U dospelých sa meria IQ v závislosti na úrovni inteligencie daného jedinca pri porovnaní s priemerom populácie.

Štatistiky sveta

IQ test vrodenej inteligencie

Spustiť test